ก้าวที่ 16 การ์ดต้องไม่ตก

แม้อยู่ห่างกัน แต่ความผูกพันยังคงเดิม นิตยสาร COP’S ครบรอบ...