ถือเป็นเกียรติที่น่าภาคภูมิใจ

  ผู้หมู่ส้มโอ – ส.ต.ต.หญิง บุณณดา สาระทรัพย์ ผู้บังคับหมู่...

“ทำหน้าที่ตามผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ดีที่สุด”

  หมู่หมิว-ส.ต.ท.หญิง จิราภรณ์ นิยมสกุลกาล ผู้บังคับหมู่ งานสายตรวจ...

“ไม่มีใครดูถูกเราได้มากไปกว่าเราดูถูกตัวเอง”

  หมู่ต้นแหน่ง - ส.ต.ท.หญิง ลนา คำศิระ ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจสาวสวยจากอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เธอเกิดในครอบครัวมีฐานะค่อนข้างยากจน พ่อแม่ต้องไปทำงานต่างจังหวัด ทำให้ชีวิตวัยเด็กเปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อย ต่อมาพ่อแม่หย่าร้างกัน เป็นเหตุให้กลับไปอยู่กับยาย จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านหลักด่าน ก่อนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อนได้โควตาเรียนต่อคณะสหเวชห์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร “เพราะแม่ทำงานคนเดียว...

ตำรวจเป็นอาชีพที่มั่นคง

  หมวดมิ้นท์-ร.ต.ท.หญิง มินตรา พจนมณี รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี ชาวเพชรบุรี ลูกสาวคนเดียวในครอบครัวพ่อและแม่ทำงานบริษัทเอกชน ทันทีที่จบมัธยมปลายโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ...

“สิ่งสำคัญในการเป็นตำรวจ คือ ต้องรักในอาชีพตัวเอง”

จ่าเอ๋-จ.ส.ต.หญิง วลัยพรรณ  มณีวรรณ์ ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ...

“ชีวิตจริงไม่ได้มีแค่ตามทฤษฎีที่เรียน”

ผู้กองอุ้ม-ร.ต.อ.หญิง เศวรัตน์ ปุริสาย รองสารวัตรกองกำกับการ 1...

เสียสละ อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ

ผู้กองแจน-ร.ต.อ.หญิง อทัยวัฒน์...

ผู้หญิงน้อยคนจะได้เป็น ถือเป็นเรื่องท้าทาย

สารวัตรกี้-พ.ต.ต.หญิง ปาริฉัตร...

ผลักดันภาพลักษณ์ของกองปราบปรามให้เป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน

หมวดบุ๋ม -ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ รามด้วง รองสารวัตร (สอบสวน)...

“งานทุกงานที่ได้ทำนั้น คือ โอกาส”

  สารวัตรอ๊อบ-พ.ต.ต.หญิง พัชรี ศรีเผือก สารวัตรกองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 รับผิดชอบงานขออยู่ต่อ ประเภทคนเดินทางผ่านและยกเว้นการตรวจลงตรา...