ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดเชียงราย พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูอนุบาลโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หัวข้อ “การเพิ่มทักษะทางสมองให้เด็กก่อนปฐมวัย ด้วย Executive Function (EF)  ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32   มี พ.ต.อ.อดุลย์ สิริสิทธินันท์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 และรองคณบดีมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดเชียงรายร่วมพิธี