(7 )  ทอดพระเนตร  “ห้องเบอร์ห้า”

ผมมีความสุขและสนุกกับการทำหน้าที่เป็นทั้ง “นักข่าว” และ“นักหนังสือพิมพ์”   พร้อมกัน...

 ( 4) ติดคุกทหาร – ตีตรวน

  6  เดือนในโรงเรียนยานเกราะ บางกระบือ เสร็จสิ้นการฝึกอบรมท่าบุคคลมือเปล่าและอาวุธ...

(9) ศึกชนช้าง  2 นายพลหมวกแดง

  กล่าวไว้ในฉบับที่แล้ว ลพบุรีเป็นเมืองทหาร เป็นที่ตั้งของทหารบกหลายหน่วย ทั้งเหล่าราบ...

(8)  “กลองดี”  ไม่มีคนตีก็ไม่ดัง

  ลพบุรีเป็นเมืองทหาร มีนายพลทหารบกมากเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพฯ นับนิ้วแล้วทั้งหมด  12 ...

(19)  ลีลาชีวิต….อนิจจัง

แม้ “นักหนังสือพิมพ์” จะมีตารางการทำงานอยู่กับโต๊ะ อยู่ในห้องโถงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก...

(3) เข้าเบ้าหลอมโรงเรียนยานเกราะ

โรงเรียนยานเกราะ พ.ศ.2498 ตั้งอยู่ที่บางกระบือ เป็นที่ผลิตนักเรียนนายสิบเหล่าทหารม้ายานเกราะ...

(10) ผมเป็นคอมมิวนิสต์

  เมื่อครั้งเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 60 ปีที่ผ่านมา...

(21)   เดลินิวส์ถูกปิดแต่ได้เขยขวัญ   

 ครั้งนั้นของ “เดลินิวส์” ตึกแถวทรงโบราณสองชั้นริมถนนสี่พระยา ตรงข้ามกรมสรรพสามิตเก่า...

(1)   ปฐมบทย้อนยุคการศึกษา

  ผมเกิดที่ห้องแถวไม้สองชั้น ริมถนนพระราม ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรีเป็นย่านการค้าที่อยู่ริมแม่น้ำลพบุรี...

(6)สระบุรีสาร  –  เดลินิวส์

สวมเครื่องแบบเกือบ 6  ปี ไม่เคยส่งข่าวคราวให้ทางบ้านรับรู้...