จราจรโครงการพระราชดำริ

ย้อนรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในพระปรีชาสามารถนานัปการ ครั้งหนึ่งพระองค์ตระหนักถึงปัญหาการจราจรเป็นอย่างดี ทรงแสดงความห่วงใยต่อการแก้ไขปีญหา...

นาฏกรรมวันอาทิตย์

“น สิยา” กลับมาทำหน้าที่บรรเลงนาฏกรรมสีกากีประจำวันอาทิตย์ที่ 29...

นายตำรวจเกียรติยศ

  จากหนังสือผู้พิทักษ์รักษ์ราชัน และจดหมายเหตุสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บันทึกเรื่องราวภารกิจในการถวายความปลอดภัยพระประมุขและพระราชวงศ์ที่เสด็จในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี...

ผู้พิทักษ์รักษ์ราชัน

เมื่อครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จถวัลยราชสมบัติครบ 60...

ตำรวจทางใต้เป็นอย่างไรบ้าง ฉันเป็นห่วง

“ตำรวจทางใต้เป็นอย่างไรบ้าง ฉันเป็นห่วง ไปดูแลผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตและครอบครัวด้วย...

หน้าที่สำคัญที่รอท่านอยู่เบื้องหน้า

ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ  โรงเรียนนายเรืออากาศ  สถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ...

ติมากกว่าชมก็ไม่ต้องน้อยใจ

ในพิธีประดับยศและพระราชทานสัญญาบัตรยศแก่นายตำรวจชั้นนายพล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา...

ตำรวจทำหน้าที่ที่สำคัญและกว้างขวางมาก

  ในพิธีสวนสนามในโอกาสที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสถาปนามาครบ 100 ปี ณ...

การสืบสวนสอบสวนหาความจริง

เมื่อพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พุทธศักราช...

ต้องเป็นคำสั่งโดยชอบ ถูกต้องทั้งหลักวิชาทั้งความเป็นธรรม

ในพิธีประดับยศและพระราชทานสัญญาบัตรยศแก่นายตำรวจชั้นนายพล ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันจันทร์ที่...