ตำรวจมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน

  ในพิธีพระราชกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจเมื่อวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช...

จงมั่นอยู่ในคุณธรรมอันดีของตำรวจ

  เมื่อวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช...

เราเมื่อยังไม่เป็นนายพล

  ในพระราชพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันจันทร์ที่...

จงพยายามละเว้นอบายมุข

ในพิธีพระราชทานธงชัยประจำโรงเรียนกองตำรวจภูธรภาค 1 ภาค 3...

นอกจากเชิงรบแล้วก็ต้องมีความรู้ในทางช่วยทางอาชีพแก่ประชาชน

  พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกิจการตำรวจตระเวนชายแดนมากล้นเกินกว่าจะบรรยาย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พุทธศักราช...

พยายามรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของสถาบันแห่งนี้

พระราชกรณียกิจ ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับตำรวจตลอด...

ขอให้สำนึกถึงความรับผิดชอบของตำรวจ

  เดือนตุลาคมเวียนกลับมาเร็วเกินไปไหม น้ำตาของพสกนิกรไทยทั่วโลกยังไม่หายทุกโศกจากเหตุการณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ทุกหยดยังจดอยู่ในความทรงจำ วันที่ 13...

นาฏกรรมวันอาทิตย์

เริ่มต้นเดือนตุลา “น สิยา” กลับมาบัญชาการประจำวันอาทิตย์ที่...