“อย่าละทิ้งอุดมการณ์เดิมก่อนจะเข้ามาเป็นตำรวจ”

“กิ๊ก”ศุภลักษณ์ แม้นเหมือน...

“อยากให้ตำรวจหลายคนยึดถือ “จ่าเพียร”เป็นแบบอย่างของการทำงาน”

“โอปอล” พรรณกาญจน์ ทรงเผ่า นวรัตน์ธนากร บัณฑิตศิลปศาสตร์...

“อย่าเหมารวมหมดว่าตำรวจไม่ใส่ใจ”

"ใบพลู"พิชามญชุ์ สำราญวงศ์สกุล    G-Girl ฝ่ายสื่อสารองค์กร...

“มุกมองตำรวจแล้วมีความรู้สึกว่า เป็นผู้มีความเข้มแข็ง และอดทน”

“มุก”ธัญญา รัตนชัยเดชา  อดีตแกนโต๊ะสายโดมรำเพย สาวคณะศิลปะศาสตร์...

“เล็กคิดว่า ตำรวจในอุดมคติต้องเป็นตำรวจทั้งกายและใจ”

“เล็ก” ภูริยา ทิพย์กำจรวงศ์ อดีตดาวโต๊ะตูล่า คณะนิติศาสตร์...

“กิ๊กอยากให้ตำรวจเป็นที่พึงของประชาชนเป็นอันดับแรก”

“กิ๊ก”อัษราวรรณ วิจิตรปัญญา นักศึกษาชั้นปีที่...

“ตำรวจเป็นผู้ที่ปกป้องประชาชนได้ ขณะเดียวกันกลับปกป้องตัวเองไม่ได้”

“มิ้น” ณัฐณิชา นักธรรม ลูกสาวผู้กำกับตำรวจหนุ่มตระกูล “นักธรรม” ...