“ตำรวจไทยไม่ทอดทิ้งประชาชนอย่างที่เราเคยได้ยินกันมา”

“เก๋” ชลิตา  จันเจียวใช้ บัณฑิตสาวโครงการ...

“อยากให้ตำรวจหลายคนยึดถือ “จ่าเพียร”เป็นแบบอย่างของการทำงาน”

“โอปอล” พรรณกาญจน์ ทรงเผ่า นวรัตน์ธนากร บัณฑิตศิลปศาสตร์...

“อาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่น่ายกย่อง”

“แทน”ณวัฒศรา อยู่สำราญ ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ...

“น้ำฝนคิดว่า ตำรวจนั้นได้ยินแค่เพียงชื่อก็อุ่นใจแล้ว”

"น้ำฝน" สุภัทรา ส้มฉุน นิสิตสาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...

“ฝ้ายอยากให้ตำรวจทุกนายรักสถาบัน รักประชาชน”

“ฝ้าย”ณรัชวีร์ กลั่นไพรี นักดนตรีวงดุริยางค์ ทหารอากาศ ผู้ผ่านเข้ารอบ...

“ตำรวจที่ดี คือ ต้องไม่เอาเปรียบประชาชน”

“ฟ้า”รุ่งนภา แสงศรีจันทร์ ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่...

“อยากให้ตำรวจทุกนายพิสูจน์ตัวเองด้วยการดำรงตนอยู่บนความยุติธรรม”

“มิกิ” ฐิติรัชต์ สนธิเกียรติ ศิษย์เก่าคณะศิลปะศาสตร์...