ตำรวจถือว่าเป็นความคาดหวังของประชาชน

เหนือทอง นาถจำนง ทายาทนักเขียนชื่อดัง ทองแถม...

“ฝ้ายอยากให้ตำรวจทุกนายรักสถาบัน รักประชาชน”

“ฝ้าย”ณรัชวีร์ กลั่นไพรี นักดนตรีวงดุริยางค์ ทหารอากาศ ผู้ผ่านเข้ารอบ...

“ตำรวจที่ดี คือ ต้องไม่เอาเปรียบประชาชน”

“ฟ้า”รุ่งนภา แสงศรีจันทร์ ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่...

“อยากให้ตำรวจทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างที่ประชาชนคาดหวัง”

“ชาช่า” จิรัชฌา ธนบดีวิวัฒน์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ปี...

“ภาพพจน์ของตำรวจปรับไม่ยาก”

“ปาน” ปานฤทัย อัมระปาล บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ...

“ตำรวจที่ดีต้องไม่เลือกปฏิบัติ”

“แอน” อโนชา วิชัย นิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์...

“อย่าเหมารวมหมดว่าตำรวจไม่ใส่ใจ”

"ใบพลู"พิชามญชุ์ สำราญวงศ์สกุล    G-Girl ฝ่ายสื่อสารองค์กร...

“ตำรวจเป็นคนของประชาชนทุกคน”

“แอนนี่” นภารัตน์...

“อาชีพตำรวจอยู่คู่กับวิถีชีวิตของประชาชน”

“บ๋อมแบ๋ม” วธิดา พรมโคตรค้า...