“หนูคิดว่าตำรวจน่าจะต้องมีจรรยาบรรณต่ออาชีพ”

“ธัน”ธัญชนก ปารวัณวงศ์  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์...

“ตำรวจในอุดมคติของอายคงเหมือนอุดมคติของตำรวจที่ท่องกัน”

“อาย”อิสรียา สร้อยโคกสูง  นักศึกษาชั้นปี 2...

“น้ำฝนคิดว่า ตำรวจนั้นได้ยินแค่เพียงชื่อก็อุ่นใจแล้ว”

"น้ำฝน" สุภัทรา ส้มฉุน นิสิตสาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...

“น้ำใสชอบตำรวจที่อยู่กับความถูกต้อง”

“น้ำใส” พิมพ์มาดา ปทุมเจริญวัฒนา ...

“ตำรวจในอุดมคติของฝ้ายหรือคะ”

“ฝ้าย”ชญาดา ศรีเลย...