“ตำรวจในอุดมคติของเฟิร์น ต้องเป็นตำรวจที่ทำงานซื่อสัตย์”

  “เฟิร์น”รัชนีกร รัตน์พลแสน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์...

“ตำรวจในอุดมคติของเจน อยากให้เป็นคนของประชาชน”

“เจน”เจนจิรา ศิริวิวัฒน์นานนท์ ...

“อย่าละทิ้งอุดมการณ์เดิมก่อนจะเข้ามาเป็นตำรวจ”

“กิ๊ก”ศุภลักษณ์ แม้นเหมือน...