“ตำรวจ คือ ผู้ดูแลประชาชนให้อยู่ภายใต้กฎหมาย”

  “หมวย”มัลลิกา เพ็งบ้านไร่...

“อยากให้ตำรวจทำงานเพื่อประชาชน”

“เพิร์ล”เพชรวลัย พิชิตกุล...

“กิ๊กอยากให้ตำรวจเป็นที่พึงของประชาชนเป็นอันดับแรก”

“กิ๊ก”อัษราวรรณ วิจิตรปัญญา นักศึกษาชั้นปีที่...

“อยากให้ตำรวจทุกนายพิสูจน์ตัวเองด้วยการดำรงตนอยู่บนความยุติธรรม”

“มิกิ” ฐิติรัชต์ สนธิเกียรติ ศิษย์เก่าคณะศิลปะศาสตร์...

“อยากให้ตำรวจไทยตระหนักถึงกฎหมายให้เคร่งครัด”

“เบส”อรนิช มีพระจันทร์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรเลือกมายึดอาชีพนางแบบอิสระ ฃ...