“กิ๊กอยากให้ตำรวจเป็นที่พึงของประชาชนเป็นอันดับแรก”

“กิ๊ก”อัษราวรรณ วิจิตรปัญญา นักศึกษาชั้นปีที่...

“อยากให้ตำรวจทุกนายพิสูจน์ตัวเองด้วยการดำรงตนอยู่บนความยุติธรรม”

“มิกิ” ฐิติรัชต์ สนธิเกียรติ ศิษย์เก่าคณะศิลปะศาสตร์...

“อยากให้ตำรวจไทยตระหนักถึงกฎหมายให้เคร่งครัด”

“เบส”อรนิช มีพระจันทร์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรเลือกมายึดอาชีพนางแบบอิสระ ฃ...

“ปอยเชื่อว่าตำรวจส่วนใหญ่เป็นตำรวจที่ดี”

“ปอย”ปาริชาติ ปัญญาเพียร นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน...

“ตำรวจเป็นคนของประชาชนทุกคน”

“แอนนี่” นภารัตน์...

“ขอให้กำลังใจตำรวจทุกคนนะคะ”

“ฟูฟลุ๊ค” จุฑาทิพย์...