“ปอยเชื่อว่าตำรวจส่วนใหญ่เป็นตำรวจที่ดี”

“ปอย”ปาริชาติ ปัญญาเพียร นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน...

“ตำรวจเป็นคนของประชาชนทุกคน”

“แอนนี่” นภารัตน์...

“ขอให้กำลังใจตำรวจทุกคนนะคะ”

“ฟูฟลุ๊ค” จุฑาทิพย์...

“ตำรวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอย่างมาก”

ศิลปินนักร้องลูกทุ่งคนดัง “แคท”อาทิติยา...

“คิดว่าอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติ”

“จ๋า” นันฐิญา เรือนเงิน...