“ตำรวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอย่างมาก”

ศิลปินนักร้องลูกทุ่งคนดัง “แคท”อาทิติยา...

“คิดว่าอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติ”

“จ๋า” นันฐิญา เรือนเงิน...

“ เจี๊ยบชอบตำรวจทุกคนที่เป็นคนดี”

“เจี๊ยบ”ชัญญ์ชนพร ภัทรไชยธนานันท์...

“ภาพพจน์ของตำรวจปรับไม่ยาก”

“ปาน” ปานฤทัย อัมระปาล บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ...