ข้าราชการตำรวจร่วมอุปสมบทหมู่ถวายกรมสมเด็จพระเทพฯ

ที่พระอุโบสถวัดเทพศรินทราวาสราชวรวิหาร พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภคนาค และพิธีมอบบาตรและผ้าไตร ในโครงการโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณมณฑลพิธีลานพระศรีมหาโพธิ์ มีสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรืนทราวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567  วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 14 เม.ย.เมษายน 2567 รวม 20 วัน มีข้าราชการตำรวจจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 นาย หลังจากบรรพชาและอุปสมบทแล้ว จะได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรมศาลาปฏิบัติธรรมเดชะอิทธิพร วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 2-13 เมษายน 2567

การจัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมุ่งหวังให้ข้าราชการตำรวจได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และถือเป็นโอกาสที่จะได้สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิตใจ ให้กับกับตนเองและครอบครัว และสังคมต่อไป

RELATED ARTICLES