ปศุสัตว์อำนาจเจริญมอบไก่ให้โรงพักหัวตะพานสนับสนุนโครงการแม่ไก่อารมณ์ดีตามวิถีพอเพียง

ที่สถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายสัตวแพทย์อภิชาติ ภะวัง ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวตะพาน มอบไก่ไข่อายุ 17 สัปดาห์ จำนวน 50 ตัวเพื่อสนับสนุน “โครงการแม่ไก่อารมณ์ดีตามวิถีพอเพียง” มี พ.ต.อ.รัชยศ มาศพันธ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหัวตะพานรับมอบ หลังจากทำโครงการน้อมนำหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและเพื่อเป็นสวัสดิการอาหารกลางวันให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกับครอบครัว และยังได้ใช้เวลาว่างในการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนำไปพัฒนาต่อยอดในด้านการทำเกษตรเป็นอาชีพเสริมรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

 

RELATED ARTICLES