อัยการจังหวัดยกทีมเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายชาวบ้าน

ที่เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น นางปาริชาติ ลิ้มเจริญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น รักษการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายเอนกพงษ์ สุจิตตกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด  พ.ต.ต.ชัย แสงกระจาย อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด นายถาวร อารยะสัจพงษ์ คณะกรรมการอัยการภาคประชาชน นายประกิต ทองแท่งไทยที่ปรึกษาคณะกรรมการอัยการภาคประชาชน และนายภูบดินทร์ รชินา นิติกรปฏิบัติการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ จังหวัดขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ  2567 เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ จังหวัดขอนแก่น มี นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ บุคลากรและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าพระ รอรับการตรวจเยี่ยม

ต่อมา นางปาริชาติ ลิ้มเจริญ พร้อมคณะยังได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2568 บริเวณเทศบาลตำลบ้านแอด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ติตตามการดำเนินงานของศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ที่มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ จังหวัดขอนแก่น มี นายศรีจันทร์ ฝ่ายลุย นายกเทศมนตรีตำสบ้านแอด บุคลากรและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแฮด ต้อนรับการตรวจเยี่ยม

RELATED ARTICLES