บิ๊กต่ายเปิดโครงการฝึกทบทวนยุทธวิธีสายตรวจเมืองกรุง

 

ที่อาคารฝึกยุทธวิธี กองกำกับการสายตรวจ  กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกยุทธวิธีตำรวจและการประเมินสถานการณ์ในหน้าที่งานป้องกันปราบปราม มี พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ รวมทั้งผู้แทนระดับรองผู้บังคับการจากกองบังคับการตำรวจนครบาล  1-9 รองผู้กํากับปราบปราม ทั้ง 88 โรงพักและผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 จำนวน 55 นาย เข้าร่วมในพิธี

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐกล่าวว่า มีความห่วงใยในการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจสายตรวจที่จะต้องเผชิญเหตุ ระงับเหตุและจับกุมคนร้ายที่วิกลจริต หรือคุ้มคลั่งรวมถึงสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทั้งมีอาวุธและไม่มีอาวุธ งต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และอาวุธ ในการเข้าระงับเหตุและอาจเกิดการสูญเสียทั้งทรัพย์สินชีวิตและร่างกายของคนร้ายหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขึ้นได้ ก่อนปรึกษากับพล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับสถานการณ์จริงที่เจ้าหน้าที่สายตรวจจะต้องพบเจอ เพราะในปัจจุบันมีหลายเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องบาดเจ็บและถึงขั้นเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

“กองบัญชาการตํารวจนครบาลริเริ่มโครงการถือเป็นเรื่องที่ดีในการทบทวนยุทธวิธีและฝึกให้เกิดความชํานาญเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงรวมถึงการประเมินสถานการณ์ว่ากําลังพล 2 นาย ของตํารวจสายตรวจเพียงพอต่อการระงับเหตุนั้นๆหรือไม่ หรือจะต้องเรียกขอกําลังเสริมจากสถานีหรือหน่วยงานข้างเคียงช่วยเข้าระงับเหตุ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในตัวของเจ้าหน้าที่และผู้ก่อเหตุด้วย สํานักงานตํารวจแห่งชาติยินดีสนับสนุนงบประมาณการจัดฝึกอบรมอย่างเต็มที่” พล.ต.อ.กิตติ์รัฐว่า

หลังจากนั้นมีการแสดงสาธิต จําลองเหตุการณ์ระงับเหตุ 2 สถานการณ์  เหตุแรกเป็นการระงับเหตุซึ่งหน้าของตํารวจสายตรวจ 2 นาย  มีอุปกรณ์เป็นเครื่องช็อตไฟฟ้าและไม้ดิ้ว ส่วนเหตุที่สองเป็นสถานณ์คนคลุ่มคลั่งใช้กําลังเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธครบมือในการระงับเหตุ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ระบุภายหลังการแสดงสาธิตว่า สถานการณ์ที่ 1 ตั้งข้อสังเกตว่า การรักษาระยะห่างของเจ้าหน้าที่กับผู้ก่อเหตุระยะ 21 เมตร  มีการทดลองจริงแล้ว ไม่สามารถระงับผู้ก่อเหตุที่ใช้อาวุธมีดได้ เนื่องจากผู้ก่อเหตุอาจคิดสู้และพุ่งเข้ามาแทงจนได้รับอันตรายได้ ขอกําชับให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังในเรื่องนี้ให้มาก ส่วนสถานการณ์ที่ 2 ถือได้ว่าปฏิบัติตามยุทธวิธีได้อย่างดีเยี่ยม

ทั้งนี้การฝึกอบรมดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกกองบังคับการตํารวจนครบาล 1 – 9 จะพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจในสังกัดจาก 88 สถานีมาสถานีละ 5 นาย รวมทั้งสิ้น 440 นาย แบ่งการฝึกทบทวนออกเป็น 9 รุ่น ในระยะเวลา 27 วัน ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2567

RELATED ARTICLES