วางยศ ลดอัตตา เกมกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 

 

เกมตกมหกรรมกีฬาประวัติศาสตร์ Cops Combat  

 พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดเกมและร่วมมอบรางวัลเป็นครั้งแรกที่บรรจุชนิดใหม่ของการแข่งขันกีฬาตำรวจสอดแทรกไปในโครงการทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจประจำปี

ตามข้อเสนอของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่มองเป็นมากกว่ากีฬา นำเอาทั้งกีฬามวย ยิวยิตสู และเทคนิคการต่อสู้ป้องกันตัวของตำรวจมาประยุกต์ร่วมกันด้วย 

วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้มีการทบทวนการต่อสู้ป้องกันตัว การต่อสู้ระยะประชิด รวมทั้งเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ไม่ว่าจะเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษ ภาคสนาม สายตรวจ  

ต้องมีความแข็งแกร่ง มีทักษะ เป็นศิลปะป้องกันตัวที่ใช้สำหรับป้องกันตัวในการเผชิญเหตุเฉพาะหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน

ภายใต้สโลแกน “วางยศ ลดอัตตา เกมกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”

มีข้าราชการตำรวจจากสังกัดกองบัญชาการต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน เช่น กองบัญชาการตำรวจนครบาล  ตำรวจภูธรภาค 1 – 9  กองบัญชาการตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นต้น

แบ่งการแข่งขันเป็นรุ่นน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ และชั้นยศ  มีทั้งประเภทชาย และหญิง รวม 14 รุ่น  คู่แข่งขันที่ชนะจะได้รับเหรียญรางวัลแบ่งตามรุ่น

สรุปรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กิโลกรัมชาย

ชนะเลิศอันดับหนึ่ง นสต.กิตติศักดิ์ บุญสม ทีมโรงเรียนนายร้อยตำรวจและกองบัญชาการศึกษา รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จ.ส.ต.ศุภกร บุญมาก ทีมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกองบัญชาการตำรวจขท่องเที่ยว  รองชนะเลิศอันดับสอง นสต.กิตติศักดิ์ อุตสาห์ ตำรวจภูธรภาค 2 รองชนะเลิศอันดับสอง นสต.นนทชัย โคกชู ตำรวจภูธรภาค 7

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กิโลกรัมชาย

ชนะเลิศอันดับหนึ่ง จ.ส.ต.ณัฐกร รัตนโชติ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ส.ต.ท.นรินทร นาคูณ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกองบัญชาการตำรวจขท่องเที่ยว รองชนะเลิศอันดับสอง ร.ต.ท.จักรพันธ์ คำประสิทธิ์ สำนักงานกฎหมายและคดีและกองบังคับการในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองชนะเลิศอันดับสอง นสต.สุภจิตร แก่นแก้ว ตำรวจภูธรภาค 2

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัมชาย

ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ส.ต.ท.วีระชัย จันพะวา ทีมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกองบัญชาการตำรวจขท่องเที่ยว รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ส.ต.ท.เจตนิพัทธ์ ฤกษ์ศรี ทีมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกองบัญชาการตำรวจขท่องเที่ยว รองชนะเลิศอันดับสอง นสต.ธวัชชัย คุณชาติ ตำรวจภูธรภาค 2 รองชนะเลิศอันดับสอง นรต.นฤบดินทร บุตรวัง โรงเรียนนายร้อยตำรวจและกองบัญชาการศึกษา

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 77 กิโลกรัมชาย

ชนะเลิศอันดับหนึ่ง นรต.ปัณณธร ชมบุญ โรงเรียนนายร้อยตำรวจและกองบัญชาการศึกษา  รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ร.ต.ท.พันธสัญญา คำแก้ว ตำรวจภูธรภาค 6 รองชนะเลิศอันดับสอง นรต.นันนพัทธ์ ศักดิ์พันธ์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจและกองบัญชาการศึกษา รองชนะเลิศอันดับสอง ส.ต.ท.บุญชู อ้นอิน ตำรวจภูธรภาค 6

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 85 กิโลกรัมชาย

ชนะเลิศอันดับหนึ่ง นรต.จักรพงศ์ ทองประดับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจและกองบัญชาการศึกษา รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ส.ต.ท.ทิวา นาหมื่น กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกองบัญชาการตำรวจขท่องเที่ยว รองชนะเลิศอันดับสอง จ.ส.ต.วรุต เกตุนิมะ กองบัญชาการตำรวจนครบาล รองชนะเลิศอันดับสอง นสต.เจษฎาพร ญาติพร้อม ตำรวจภูธรภาค 2

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 94 กิโลกรัมชาย

ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ส.ต.ต.ณัฐพงค์ เชยกำเหนิด ตำรวจภูธรภาค 7 รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ส.ต.ต.ธนดล วรสิทธิโชติ สำนักงานกฎหมายและคดีและกองบังคับการในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กิโลกรัมขึ้นไปชาย

ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ส.ต.อ.อามิน หมัดหลี สำนักงานกฎหมายและคดีและกองบังคับการในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ส.ต.ท.ยุทธภูมิ พันธุ์รัตน์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว รองชนะเลิศอันดับสอง ส.ต.ต.เวชยันต์ ศรีสถาน ตำรวจภูธรภาค 3 รองชนะเลิศอันดับสอง นสต.กันตพัฒน์ สกุลนิสัย ตำรวจภูธรภาค 2

รุ่นน้ำหนักไม่จำกัดเวลาชาย

ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ส.ต.ต.อัศวิน เทพวงศ์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ส.ต.ท.สุรเชษฐ์ สมสมัย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รองชนะเลิศอันดับสอง ส.ต.ท.ยุทธภูมิ พันธุ์รัตน์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัมหญิง

ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ร.ต.อ.หญิงธิดารัตน์ คงสมของ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกองบัญชาการตำรวจขท่องเที่ยว  รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ส.ต.ท.หญิงอารุณ ยามชม สำนักงานกฎหมายและคดีและกองบังคับการในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

รุ่นน้ำหนักไม่จำกัดเวลาหญิง

ชนะเลิศอันดับหนึ่ง พ.ต.ต.วันวิสา ธีระปัญญาชัย กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกองบัญชาการตำรวจขท่องเที่ยว รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ส.ต.ท.หญิงอารุณ ยามชม สำนักงานกฎหมายและคดีและกองบังคับการในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สำหรับรางวัลถ้วยรางวัลรวมตกเป็นของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

RELATED ARTICLES