“มุกมองตำรวจแล้วมีความรู้สึกว่า เป็นผู้มีความเข้มแข็ง และอดทน”

“มุก”ธัญญา รัตนชัยเดชา  อดีตแกนโต๊ะสายโดมรำเพย สาวคณะศิลปะศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“มุกมองตำรวจแล้วมีความรู้สึกว่า เป็นผู้มีความเข้มแข็ง และอดทน เพราะต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อที่จะมารับทำหน้าที่ดูแลสังคมให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมือง คอยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสมกับที่พวกเขาไว้วางใจให้ตำรวจไทยพิทักษ์ปกป้องเมื่อยามเดือดร้อนจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง”  

RELATED ARTICLES