ที่ อาคาร 2 ศูนย์ฝึกอบรมกู้ภัยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  พล.ต.ต.ธนา ธุระเจน รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ เดินทางไปกล่าวความร่วมมือ นงานการฝึกซ้อมแผนรับอุบัติเหตุบนทางพิเศษ ระดับกลุ่มจังหวัดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ประเภทแผนการเคลื่อนย้ายและลำเลียงผู้ป่วยทางบก ทางอากาศยานเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กองบินตำรวจ กรมทางหลวง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และ โรงพยาบาลกรุงเทพ

การจัดอบรมเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ อาทิ   Introduction to Emergency Aeromedical Service, Pre-flight Assessment &. Aviation Safety, Specific Care on Board, on Board Equipment, Skill Practice Briefing and Plan on Board โดย พ.ต.อ. สามารถ ม่วงศิริ นายแพทย์(สบ5) โรงพยาบาลตำรวจ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม ถือเป็นการทำงานแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการช่วยเหลือผู้ป่วย

หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังพื้นที่ฝึกซ้อม ด่านเก็บเงินค่าผ่านทางจตุโชติ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุบนทางพิเศษ ระดับกลุ่มจังหวัดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ประเภทแผนการเคลื่อนย้ายและลำเลียงผู้ป่วยทางบกและอากาศยานและการเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

 

ขอบคุณภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลตำรวจ