พ.ต.อ.พิชา รุจินาม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินโครงการ “จากใจถึงใจ” ครั้งที่ 1 ของโรงพัก นำข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค จำนวน 40 ชุด ที่ประชาชนคนรักตำรวจในอำเภอผักไห่มามอบให้แก่ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรผักไห่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนต่อไป