“ป๊อป”มนพฤกษา สุนทราพรชัย ว่าที่บัณฑิตสาวคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

“ตำรวจในอุดมคติของป๊อปหรือคะ สั้น ๆ ง่าย ๆ ได้ใจความ คือ ป๊อปอยากเห็นตำรวจช่วยเหลือประชาชน ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ได้อย่างลงตัว ยึดมั่นในอุดมการณ์ เป็นที่พึ่งของประชาชนแท้จริง สุดท้ายป๊อปขอเป็นกำลังใจให้ตำรวจน้ำดี รักศักดิ์ศรีทุกท่านนะคะ”