บริเวณลานด้านหน้า อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ  พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบังคับการปราบปราบการค้ามนุษย์ ครบรอบปีที่ 9 โดยมี พล.ต.ต.กรไชย คล้ายคลึง ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ และคณะต้อนรับ บรรยากาศช่วงเช้าได้มีการร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ราชการเพื่อเป็นศิริมงคล ในเวลาต่อมาจัดพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศ และมอบโล่รางวัลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด รวมทั้งได้จัดพิธีสงฆ์ ทำบุญเลี้ยงพระเพลจำนวน 10 รูป และ รับมอบกระเช้าแสดงความยินดีจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้ จัดให้มีการมอบทุนการศึกษา ทุนเรียนดีให้กับบุตร ธิดา ของข้าราชการตำรวจ ที่ยังศึกษาอยู่ในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น 83 ทุน พร้อมกับจัดให้มีกิจกรรม การแสดงมุทิตาจิต และกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ข้าราชการตำรวจในหน่วยผู้ที่กำลังเกษียณอายุราชการในปี 2561 จำนวน 8 นาย

พล.ต.ต.กรไชย คล้ายคลึง ว่า กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ถือเป็นหน่วยงานสำคัญในการปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานจนสามารถทลายแหล่งใหญ่ในการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ ยังได้ประสานงานกับมาทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ตรวจสอบและยึดทรัพย์ของผู้กระทำความผิดถือเป็นการถอนรากถอนโคนของเครืยข่ายการค้ามนุษย์ ด้วยโอกาสนี้จึงได้จัดทำโล่เกียรติยศมอบให้เป็นขวัญกำลังแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่าย และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานเต็มกำลังสุดความสามารถเพื่อรวมกันกวาดล้างกระบวนการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้น