“ไอวี่” กนกวรรณ พงษ์จินดา บัณฑิตสาววิทยาลัยนาฏศิลป์

“ตำรวจในอุดมคติของไอหรือคะ ไอมองว่า ต้องช่วยเหลือประชาชนได้ทุกกรณี เวลาชาวบ้านประสบเหตุสามารถพึ่งพาเรียกได้ตลอดเวลา อยากให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ให้สมความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ไม่ใช่เอากำลังไปตั้งด่านตรวจตามท้องถนนคอยตั้งหน้าตั้งตาจับผิดผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเดียว แล้วมันจะทำให้เสียภาพพจน์ของตำรวจส่วนใหญ่ไปเลยค่ะ”