“ฟ้า”รุ่งนภา แสงศรีจันทร์ ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

“ภาพของตำรวจในทุกวันนี้ ฟ้ายอมรับว่า ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดระแวง แม้เป็นตำรวจส่วนน้อยที่อาจนอกลู่นอกทาง แต่ก็ทำชาวบ้านรู้สึกไม่ได้ ไม่อยากเจอะเจอ บ่อยครั้งฟ้าเองก็เจอตำรวจตั้งด่านตามถนนพูดจาไม่ดี คอยจ้องจับผิดคนขี่รถจักรยานยนต์ เหล่านี้ล้วนสร้างภาพลักษณ์ไปในทางลบแก่องค์กรตำรวจส่วนใหญ่ที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อประชาชน ฟ้าเลยคิดว่า ตำรวจที่ดี คือ ต้องไม่เอาเปรียบประชาชน I Love Police นะคะ”