.
พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง และพ.ต.อ.มานูญ เชวงเกียรติ รักษาราชการแทนผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 คนใหม่ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วย ก่อนทำพิธี รับ-ส่ง มอบหน้าที่ ท่ามกลางผู้ใต้บังคับบัญชา ก่อนมอบดอกกุหลาบอำลา พล.ต.ต.อัคราเดช ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นอย่างสุดประทับใจ