“อร”อรอนงค์ ดำรงค์ธวัช บัณฑิตมหาวิทยาลัยวงชวลิตกุล คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร

“ตำรวจในอุดมคติของอรนะหรือ ต้องเป็นตำรวจที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เที่ยงธรรม มีความใส่ใจให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ ส่วนตัวชอบตำรวจยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัยไมตรีดี อรเชื่อว่า ถ้าตำรวจทุกคนทำได้แบบนี้ ภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจน่าจะดีขึ้นในสายตาของประชาชน”