“ไอซ์” วิภาวี พรรณภักดี บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

“ตำรวจในอุดมคติของไอซ์ ตำรวจ คือ อาชีพที่เสียสละและมีเกียรติ และที่สำคัญเลย คือ ตำรวจต้องอดทนในหน้าที่ เป็นผู้พิทักสันติราษฎร์ คอยจับคนไม่ดีมาลงโทษทำให้บ้านเมืองสงบสุขได้ ไอซ์คิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจ เพราะตำรวจก็เปรียบเสมือนฮีโร่ของประชนชนค่ะ”