พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยกลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตามโครงการ “รักษ์สุขภาพประชาชน” ในเวลา 07.30 – 12.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา
ตรวจคัดกรองสุขภาพแก่ผู้สูงอายุฟรี

พ.ต.อ.หญิง กรทอง การพานิช รักษาราชการแทนผู้บังคับการโรงพยาบาลตำรวจ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจได้ร่วมน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ที่ทรงเสียสละอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อพัฒนาการพยาบาลทางการแพทย์ และในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันที่ 21 ตุลาคม อีกทั้งตรงกับวันพยาบาลแห่งชาติ กลุ่มงานพยาบาลจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ในมุมมองของพยาบาลนั้น สิ่งที่ควรยึดมั่น ถือมั่นในการปฏิบัติงานคือ ความเมตตา กรุณา เสียสละ อดทน ให้การบริการด้วยใจ โรงพยาบาลตำรวจมุ่งเน้นด้านการบริการให้พัฒนาควบคู่ไปกับบุคลากร อุปกรณ์ สถานที่ ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหน เป็นสิ่งที่อยู่เคียงคู่กับพยาบาลเสมอ โดยเฉพาะคำว่าพยาบาลตำรวจเหมือนเราสวมหมวก 2 ใบ มันคือสิ่งที่ได้มาเพิ่มเติมก็คือ ความมีระเบียบวินัย นั่นคือพยาบาลตำรวจไทย

ขณะที่ พ.ต.อ.หญิง นรพรรณ อุณหะนันทน์ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ
กล่าวถึงความรู้สึกในความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลว่า สิ่งหนึ่งที่ยึดถือปฏิบ้ติงานในวิชาชีพคือการดูแลผู้ป่วยเป็นหลัก การปฏิบัติงานด้านการพยาบาลต้องดูแลทั้งร่างกายและสภาวะทางด้านจิตใจควบคู่กันไป ความสุขของพยาบาล คือรอยยิ้มของผู้ป่วยและญาติ ให้เค้ากลับไปมีชีวิตมีสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้ง ถึงแม้นจะเป็นวิชาชีพที่หนัก แต่ก้อมีความสุขทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มของผู้ป่วย สิ่งที่อยากจะพัฒนาวิชาชีพพยาบาลก้อคงจะเป็นทางด้านการบริการ การให้ข้อมูลข่าวสาร บริการด้วยรอยยิ้ม และการบริการที่มาจากหัวใจ เชื่อว่าสิ่งนี้จำทำให้มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ