พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.ปิยะ  อุทาโย รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการคณะทำงานรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร และเป็นหัวหน้าคณะทำงานการจัดกิจกรรมในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว  “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึง19 มกราคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยมีผู้แทนจากหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ