พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3  พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านผาแก้ว ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี  ในโครงการ “ประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน (ต่อต้านยาเสพติด)” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหายาเสพติดในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน