“ปาน” ปานฤทัย อัมระปาล บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอ.หาดใหญ่

“ภาพพจน์ของตำรวจปรับไม่ยาก หากตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง ไม่ยัดเยียดข้อหาใคร โดยเฉพาะไม่ตั้งด่านมั่ว ควรแสดงลักษณะสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการตั้งด่านตรวจ  กวดขันวินัยการใช้รถใช้ถนน ให้ประชาชนเข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่ว่า ถ้าผิดก็ต้องโดนจับตามกฎหมาย ตำรวจไม่ได้กลั่นแกล้ง แบบนี้ชาวบ้านอาจเข้าใจตำรวจมากขึ้นก็ได้ค่ะ”