พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำเมือง รุ่นที่ 2 และนักศึกษาหลักสูตรมหานคร รุ่นที่ 4 ร่วมทำกิจกรรมในโครงการ “มหานคร 4 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวทางภาคเหนือ” พร้อมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 200 ทุน และมอบสิ่งของผ้าห่มกันหนาว สิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จำนวน 3 ตำบล คือ ตำบลจองคำ ตำบลปางหมู และตำบลผาบ่อง จำนวน 300 ชุด มอบสิ่งของให้แก่เด็กพิเศษ และตัวแทนผู้พิการและผู้สูงอายุ จำนวน 4 ชุด ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา ยาเวชภัณฑ์ และทั้งบรรจุน้ำให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ ทั้ง 16 แห่ง ณ ที่ทำการภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 900 คน มี พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 พ.ต.ต.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336  พ.ต.ท. นิรันทร์ ไชยรัตน์ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337  พร้อมด้วยกำลังพลร่วมต้อนรับ