คณะครูและนักเรียนชมรมประสานเสียง โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ร่วมร้องเพลงเพื่อมอบความสุขแก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการโรงพยาบาลตำรวจตำรวจ ในกิจกรรม “ศิลป์อาสา มาส่งสุข” ณ ลานกิจกรรมจิตอาสาชั้น 2 อาคาร มภร. ทั้งนี้ยังได้มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อร่วมสบทบทุนโครงการสะพานบุญ จำนวน 50,000 บาท พร้อมมอบถุงผ้าที่ใช้สำหรับใส่ยาเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกจำนวน 100 ใบ แก่กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ