พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามโครงการทดสอบสมรรถภาพประจำปี 2562 ณ สนามบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 

ขอบคุณภาพ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ