ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลประเว คุณนพดล โรจน์ประเสริฐกูล คุณพิมพ์ลดา ศรีทรัพย์พานิช คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลประเวศ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 4  โดยมีพล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานในพิธีเปิด และพล.ต.ต.ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 พ.ต.อ.ธวัช วงศ์สง่า รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 เข้าร่วมพิธี ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต