คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจระดับ รองผู้บังคับการ-สารวัตร ประจำปี 2561 ที่ตำรวจและครอบครัวรอ ลุ้นระทึก กันทั่วประเทศอย่างละสายตาตามหน้าเว็บไซต์ของกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้

เก้าอี้ใครที่หมายปอง “ทำเลทอง” อาจต้องลุ้นกันหนัก

ไม่ต่างกลุ่มคนที่ไม่รู้โชคชะตาอนาคตตำแหน่งตัวเอง

อลหม่านกันครื้นเครงทั้งคืนสุดท้ายก็ยังไม่คลอด

แต่สำหรับ พล.ต.ท.สุธีร์ เณรกัณฐี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จัดแจง “สั่งเด้งกรุ” ตำรวจในหน่วยแบบไม่ต้องรอคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายก่อนหน้าแล้ว

ตามคำสั่งตำรวจภูธรภาคที่ 45/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 6

อ้างเพื่อให้การปฏิบัติราชการของตำรวจภูธรภาค 6 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พุทธศักราช 2547 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 ข้อ 8(2)

ให้ข้าราชการตำรวจจำนวน 7 นาย ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 6

     ขาดจากตำแหน่งเดิม

ให้ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นผู้กำกับการดูแลตามคำสั่งกรมตำรวจที่ 1212/2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

สำหรับทั้ง 7 นาย มี พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 42 พ.ต.ท.สมคิตร์ โพธิษา รองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตาก นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 57 เป็น “ตัวละครเอก” 

ตามด้วย ร.ต.อ.สังคม สีสุราช รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพะวอ จังหวัดตาก ร.ต.อ.ดาราศักดิ์ ทองคำพงษ์ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรประจบ จังหวัดตาก ร.ต.อ.กมล รื่นรวย รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ด.ต.วิชาญ มหาพันธ์ ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)สถานีตำรวจภูธรพบพระ จังหวัดตาก ด.ต.ภิสิทธิ์ นิยมชาติ ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตาก

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

พล.ต.ท.สุธีร์ เนรกัณฐี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 สะบัดปากกาเซ็นคำสั่ง ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562

เมื่อถามถึงเหตุผล นายพลผู้นำหน่วยตอบนักข่าวแค่ว่า “เป็นเรื่องภายในหน่วย”

เบื้องลึกเบื้องหลัง “วงใน” ตำรวจจังหวัดตากรู้กันอยู่บ้าง แต่ไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์จากผลการกระทำของนายตำรวจบางคน

นำไปสู่ชนวน “เชือดสังเวย” ลงกรุสีกากีทั้ง 7 นาย !!!