พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แถลงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตามภารกิจหน้าที่รับผิดชอบตลอดแนวชายแดนของประเทศไทย มีการทำงาน 3 ด้าน ด้านการป้องกันอธิปไตยตามแนวชายแดน ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และด้านการพัฒนาและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผลเป็นที่น่าพอใจ