พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของบริจาคจากสมาชิก “กลุ่มเพื่อนอู๊ด” สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  และสมาคมหยูนหนานแห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้แก่น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ณ ห้องฤทธิ์ฦาชัย อาคารจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี พล.ต.ต.วันชาติ  คำเครือคง  รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  ข้าราชการตำรวจและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี