ที่ห้องสโมสรตำรวจตระเวนชายแดน อาคารจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน คุณหญิงสุวิมล ผึ่งประเสริฐ กรรมการบริหาร บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคุณสุวิทย์ อินทรเฉลิม Vice President ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนในการส่งมอบรถวีลแชร์ จำนวน 63 คัน จาก “โครงการบริจาครถวีลแชร์ จส.100 ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ” ให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ เพื่อดำเนินการส่งต่อให้ถึงมือผู้ขอรับบริจาคต่อไป

โครงการบริจาครถวีลแชร์ จส.100 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งมอบ “น้ำใจ” จากผู้ให้ไปถึงคนพิการและผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์ แต่ไม่มีทุนทรัพย์ในการจัดซื้อ เพื่อให้บุคคลกลุ่มนี้ได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน และมีโอกาสออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคนในครอบครัว และเพื่อนได้อย่างปกติ นับแต่เริ่มดำเนินโครงการเมื่อปี 2558 ถึงปัจจุบัน ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมาโดยตลอด ที่ผ่านมาโครงการส่งมอบรถวีลแชร์ไปให้ความช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุยากไร้ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และหลายจังหวัดทั่วประเทศ ล่าสุดได้รับการประสานจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนขอสนับสนุนรถวีลแชร์  122 คัน ให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ขาดแคลนตามแนวชายแดนภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อรถวีลแชร์ สามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 101-3-47990-0 ชื่อบัญชี “โครงการบริจาควีลแชร์ จส.100 ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ” หรือบริจาคด้วยตัวเองที่ สถานีวิทยุ จส.100 เลขที่ 1400 ชั้น 5 อาคารตึกไทย ถ.พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1137 ตลอด 24 ชั่วโมง.