กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้จัดพิธีส่ง-รับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ระหว่าง พล.ต.ท.สมพงษ์  ชิงดวง และพล.ต.ท.วิชิต  ปักษา ณ ลานด้านหน้าอนุสาวรีย์ พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน หลังจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งให้ พล.ต.ท.สมพงษ์  ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และให้ พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่งคงแห่งชาติ) รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน