ที่ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้แทนต้อนรับ นาย Eric McLoughlin ผู้ช่วยทูตฝ่ายกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (HSI Attache) ผู้แทนจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา และ นาย Stephen Fry นายตำรวจประสานงาน (อาวุโส) สำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย (AFP Senior Liaison Officer Bangkok) พร้อมคณะ ใน
โอกาสนี้ได้ส่งมอบอุปกรณ์พิสูจน์หลักฐานทางโทรศัพท์ (Cellebrite) ที่ได้รับกาสรสนับสนุนจาก 2 ประเทศ โดยมี พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์