ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำคณะแม่บ้านตำรวจเดินทางมายังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี เยี่ยมบำรุงขวัญครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นักเรียน และข้าราชการตำรวจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน และสนับสนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมในโรงเรียน ก่อนเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมี พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.ต.พงศศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 นำการตรวจเยี่ยม