พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562  เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สำหรับรายชื่อ 250 สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการคัดเลือกของขั้วอำนาจรัฐบาล “เก็บอุบ”กันมานาน มีตำรวจและอดีตตำรวจได้รับการเสนอชื่อร่วมอยู่ด้วยหลายนาย

นำทีมโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะตัวแทนเหล่าทัพเป็นตามตำแหน่งที่ยกเว้นไม่ต้องลาออกจากราชการ

มีเพียง พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 และ พล.ต.ท.สมบัติ มิลินทจินดา จเรตำรวจ คู่ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 35 ที่ยืนใบลาออกเพื่อไปรับหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาก่อนหน้านี้แล้ว

ที่เหลือเป็นอดีตนายตำรวจคนดังหลายนาย ตั้งแต่ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม และอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ตรีทศ รณฤทธิวิชัย อดีตผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พล.ต.ท.พิสัณห์ จุลดิลก อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8

พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พล.ต.ต.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ต.อ.ยุทธกร วงเวียน อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และ พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

มีอำนาจเต็มมือที่จะถือสิทธิโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี