ที่อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 11 โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ (สบ 9) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ แสดงกำลังใจให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาไม่ทอดทิ้ง พร้อมทั้งมอบเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บ