การแต่งตั้งโยกย้ายระดับ รองสารวัตร-ผู้บังคับหมู่ ประจำปี 2561 ยังค้างเติ่งข้ามศักราชเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ขาดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เที่ยวนี้ให้เหตุผล พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามคืนอำนาจให้ต้นสังกัดทุกกองบัญชาการพิจารณาแต่งตั้งเอง

ทว่าจำเป็นต้องใช้ตรวจทานความถูกต้องของเอกสาร

ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่ 5 /2562 จึงมีมติขอขยายเวลาการแต่งตั้งออกไปอีก 30 วัน

กำหนดเส้นตายวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ล่าสุดมีข่าวกระเซ็นออกมาตามโลกออนไลน์ว่า มีการประชุมสรุปกรอบการแต่งตั้งระดับ รองสารวัตร-ผู้บังคับหมู่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562

ระบุว่า ไม่อนุมัติกลุ่มแต่งตั้งครั้งแรกไม่ครบ 2 ปี

ส่วนการเสนอแต่งตั้งครั้งสุดท้ายไม่ครบ 2 ปี ให้หัวหน้าหน่วยชี้แจงเหตุผลอย่างละเอียด เช่นเดียวกับกรณีปรับโครงสร้าง

ขณะเดียวกัน ไม่อนุมัติกลุ่มติดเงื่อนไขท้ายคำสั่งบรรจุหรือแต่งตั้ง ยกเว้นเป็นนายเวร แต่ต้องบรรจุแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ไม่อนุมัติ กลุ่มนายร้อย 53 เลื่อนตำแหน่งเป็นสัญญาบัตรไม่ครบ 2 ปี และไม่อนุมัติกลุ่มยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สำหรับสายงานอำนวยการที่จะออกเป็นสายปฏิบัติการครั้งแรกต้องจบ นิติศาสตรบัณฑิต เท่านั้น

กลุ่ม สายงานสอบสวน แบ่งเป็น นักเรียนนายร้อยตำรวจชายรุ่น 67 และก่อนรุ่น 67 ออกนอกสายงานสอบสวนได้ เช่นเดียวกับ นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงรุ่น 66

นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 68 69 70 หมุนในสายงานสอบสวนได้

การพิจารณาแต่งตั้งในสังกัดหน่วยงานภารกิจพิเศษ

กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ต้องดำรงตำแหน่ง 4 ปีขึ้นไป ถึงย้ายออกได้ แต่ต้องแต่งตั้งในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนวัน 31 ธันวาคม 2556 ถึงย้ายออกได้

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ยศ ร.ต.อ. ขึ้นไป และประทวนยศ จ.ส.ต. ขึ้นไป ถึงย้ายออกได้ 1 เปอร์เซ็นต์ของคนในครองตำแหน่งในแต่ละกองบังคับการ

กลุ่มที่ไปรักษาราชการ กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 หากหน่วยใดจะพิจารณาแต่งตั้งให้สอบถามไปยังต้นสังกัด และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก่อนทุกราย

ข่าวแจ้งว่า ในที่ประชุมกำชับด้วยให้ระวัง กลุ่ม Local Cat ให้พิจารณาอย่าให้เกิดความเสียหายต่อภารกิจ และกรณีไม่สมัครใจห้ามย้ายออกนอกพื้นที่

เงื่อนเวลาการแต่งตั้งเบื้องต้น กำหนดวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ทุกกองบัญชาการต้องเสนอบัญชีพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ออกคำสั่งแต่งตั้งทันวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และให้ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใน 3 วัน

คำสั่งมีผลวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

กฎเหล็กเที่ยวนี้เท็จจริงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือแค่ไหน ต้องติดตามข่าวกันต่อไป