พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “สุภาพบุรุษอาชีวะ เรียนช่างคนละที่ เลือดสีเดียวกัน” ของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาท ยกพวกตีกัน โดยได้นำนักศึกษาจาก4 สถาบันช่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครศรีอยุธยาและวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา ไปเข้าค่ายอบรม สัมมนาละลายพฤติกรรมและจัดกิจกรรมเชื่อมความรักความสามัคคีความสมานฉันท์ ที่ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มี พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยครูอาจารย์จาก 4 สถาบันและวิทยากรตำรวจ15 นาย เป็นผู้นำนักศึกษาเดินทางมาเข้าค่ายและยังเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ด้วย

พล.ต.ท.อำพล กล่าวในการเปิดการอบรมครั้งนี้ว่า ต้องขอชื่นชมที่ทุกภาคส่วนไม่ทอดทิ้งโครงการนี้ ยังคงดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เหตุการทะเลาะวิวาทหรือตีกันของนักศึกษากลับมาอย่างต่อเนื่องทุกปี จนเป็นต้นแบบของการแก้ไขปัญหา “อยุธยาโมเดล” สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด ขอให้นักศึกษาที่มาอบรมจงตั้งใจรับการฝึกอบรม สร้างความรู้จัก สร้างความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจและความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันให้จงได้ เพื่อยุติการทะเลาะวิวาทกันอย่างถาวรและนำสิ่งดีๆที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสังคม เพื่อชื่อเสียงของสถาบันและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ ในการอบรม พล.ต.ต.โชคชัยและเหล่าวิทยากรตำรวจ ที่ได้ร่วมพักค้างคืนกับนักศึกษา ได้นำนักศึกษาทั้งหมด ออกกำลังกายในช่่วงเช้าและจัดกิจกรรมต่างๆ เล่นเกมจำชื่อเพื่อนต่างสถาบัน ฝึกอบรมปรับทัศนคติให้ทุกสถาบันมีความรักความสามัคคคีต่อกัน สร้างความสนุกสนานให้แก่เหล่านักศึกษาที่มาอบรม