ที่ห้องประชุมปารุสกวัน 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นประธานประชุมสรุปผลการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล และเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลโครงการเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ปี 2562 โดยมี พล.ต.ต.ดิสสทัต ภูริปโชติ พล.ต.ต.วัจนนท์ ถิระวัฒน์ พญ.จีรทัศน์ พานิชอัตรา ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กรุงเทพมหานคร ผู้แทนอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 และผู้เกี่ยวข้อง  ก่อนผู้ร่วมประชุมจะมอบเงินสนับสนุนเงินสำหรับกิจกรรมของศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อใช้ดำเนินการต่อไป