พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อม พญ.จีรทัศน์ พานิชอัตรา พ.ต.อ.ปรเมษฐ โพยนอก ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน พ.ต.ท.ณัฐพัฒนส์ ธรรมชุตินันท์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน พ.ต.ท.ธนะเมศฐ์ วิจิตรจริยา รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์โรงพักคลองตัน นำคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ประกอบด้วย ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กรุ่งเทพมหานคร ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน นายฐปพณ โชติอำพนกุล อนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กรุ่งเทพมหานคร นายปรีดา ปรัตถจริยา อนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กรุ่งเทพมหานคร  คุณหนุ่ม ชัตเตอร์ อดีตคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางโพ ลงตรวจเยี่ยมชุมชนนวลจิต เขตวัฒนา ตามโครงการ กต.ตร.พบประชาชน  มี นายมูหมัด รื่นสุข ประธานและสมาชิกชุมชนรับการตรวจเยี่ยม โดยคณะตรวจเยี่ยม ได้ประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากสมาชิกชุมชน ในการสอดส่องและป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และการเคารพกฎจราจร ทำให้สมาชิกในชุมชนมีความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจได้เข้าถึงประชาชนอย่างจริงจัง พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการเคารพกฎจราจร ร่วมป้องกันอาชญากรรม และยาเสพติด ไม่ให้เกิดขึ้นในชุมชน