“หมอมะปราง” แพทย์หญิงจุฑาพร เพ็ชรพงศ์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลายโรงเรียนนครสวรรค์ ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม 4.00 เลือกเรียนหมอเพราะอยากดูแลพ่อแม่ ระหว่างเรียนยังเป็นนักกิจกรรม ทำหน้าที่ลีดเดอร์ของคณะ เป็นประธานฝ่ายออกแบบและจัดหาของที่ระลึก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลป์ และกรรมการจัดกีฬาเข็มสัมพันธ์ ออกแบบตัวมาสคอตประจำงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพ

จบออกมาเป็นแพทย์ใช้ทุน ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มีความตั้งใจศึกษาเรียนต่อสาขาวิชาตจวิทยาดูแลเรื่องโรคผิวหนัง และสาขาวิชาจักษุวิทยา เธอได้รับแรงบันดาลใจจากพ่อที่ทำงานช่วยเหลือประชาชน แต่การทำงานกฎหมายบ่อนครั้งต้องทำบนความขัดแย้ง ผิดกับอาชีพหมอก็ได้ช่วยเหลือคนเหมือนกัน

“รักษาคนไข้ได้ เราก็มีความสุข” หมอมะปรางว่า ตั้งแต่หันมาสวมเสื้อกาวน์ทำงานแพทย์ได้ 5-6 เดือน คอยรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ สลับกับออกไปโรงพยาบาลชุมชนต่างอำเภอ ถือว่าทำงานที่นี่ก็ดีและมีความสุขมาก เพราะได้อยู่กับครอบครัว ไม่ไกลบ้าน และได้ช่วยเหลือคนไข้ที่มารักษา

คุณหมอสาวสวยรับว่า ซึมซับการทำงานและคำสอนของพ่อมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต พ่อสอนเสมอว่า การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นควรทำอย่างไร สอนความเป็นผู้นำในการแก้ปัญหา ให้มองปัญหาที่เราเผชิญให้เล็กลง ส่วนตัวสนิทกับพ่อมาก เห็นพ่อทำงานหนักมาตลอด ต้องออกไปทำงานข้างนอกบ้าน ไม่เสร็จก็ไม่ได้กลับมา ต้องทำงานต่อเนื่อง ทำให้เราสัมผัสได้ว่า อาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่น่านับถือ งานที่ทำก็อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของผู้เสียหาย คนเดือดร้อนมาหา ตำรวจก็ต้องเป็นคนกลางดำเนินการไกล่เกลี่ย แม้มีกฎหมายที่ใช้อยู่แล้ว แต่อาจไม่ได้ตอบโจทย์ทุกครั้ง ทำให้เข้าใจผิดได้ง่าย

“เชื่อว่า ตำรวจก็พยายามทำให้ดีที่สุดในทุกเรื่องแล้ว แต่หากใครมองว่าตำรวจไม่ดี ขอให้ใจเย็นๆ ให้ใช้เหตุผลให้มากๆ  หลายคนจะอาจมองว่า ตำรวจน่ากลัว และไม่ค่อยชอบ อยากให้ใช้เหตุผล ลองคุยลองถามให้ชัดเจน เปิดใจให้มาก ๆ แล้วว่า ชีวิตตำรวจเสียสละขนาดไหน มะปรางถึงรู้สึกภูมิใจในตัวคุณพ่อที่เสียสละเวลาครอบครัวไปทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนส่วนรวม”