ที่โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านจริยธรรม เป็นประธานพิธีปิดโครงการศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสันติสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี พล.ต.อ.เหมราช ธารีไทย รองประธานอนุกรรมการ พล.ต.ท.อุดม ชัยมงคลรัตน์ รองประธานอนุกรรมการ พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม นายมูฮัมหมัด อาดัม เลขานุการสภาอุลามาอ์ ปัตตานี มุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ก่อนมอบวุฒิบัตรแก่ผู้รับการอบรมทุกท่านเพื่อร่วมกันสร้างความสงบภายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยั่งยืนต่อไป