พ.ต.ต.กฤตย์ ธีรเวศย์สุวรรณ สารวัตรสถานีทางหลวง 1 (นครปฐม) กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (นครปฐม)  ผุดไอเดียเปิดร้านตัดผมเพื่อบริการให้กับพี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ชื่อร้านตัดผมแห่งนี้ชื่อว่า “ขาวสามด้านบาร์เบอร์” ตั้งอยู่ที่สถานีตำรวจทางหลวงนครปฐม ด้วยเล็งเห็นว่า คำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายตัดผมสั้นทุกสัปดาห์ เพื่อแสดงถึงความมีระเบียบวินัยและเป็นแบบแผนเดียวกัน นายตำรวจหนุ่มจึงมีแนวคิดจัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด มีช่างผู้ชำนาญเป็นตำรวจทางหลวงด้วยกันบริการฟรี

ทั้งนี้ทั้งนั้น เจ้าตัวยังมีแนวคิดต่อไปว่า พร้อมไปอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในละแวกใกล้เคียงได้ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ผู้ใดสนใจไปรับบริการได้ที่สถานีตำรวจทางหลวงนครปฐม