“ปอย”ปาริชาติ ปัญญาเพียร นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน เอกวิชาผู้ประกาศและการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

“ตำรวจในอุดมคติของปอยอย่างแรกต้องเป็นตำรวจที่มีความยุติธรรม รักษาจรรยาบรรณ ทำงานด้วยความซื่อตรงไม่เอนเอียง เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง สมกับที่ได้ชื่อว่า เป็นอาชีพผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ปอยเชื่อว่าตำรวจส่วนใหญ่เป็นตำรวจที่ดี มีแค่ส่วนน้อยที่ออกนอกลู่นอกทางทำภาพพจน์ของตำรวจส่วนรวมเสียหายทั้งองค์กร”